Tom Krcha's FlashRealtime

Hey amigo! These are my notes. I'm Gaming Evangelist at Adobe.


Jak vypadá Flash Catalyst

December 3rd, 2008

Flash Catalyst sice ještě není ke stažení, ale účastníci konference MAX v Miláně měli možnost si ho vzít na CD od jedné z hezkých italských hostesek hned po skončení General Keynote Session Day 2, kde v jej kostce předvedli a pak na dalších sessions a labs podrobně rozebrali.[Uvedení Flash Catalyst v Miláně]

Flash Catalyst je produkt, který slouží pro přípravu layoutu (view) ze strany grafika pro prográmatora. Żamezí se tak tomu, že grafik měl trochu jinší představu než jak to ve výsledku udělal programátor.

Úvodní stránka vám umožňuje vytvořit nový prázdný projekt, do kterého si grafiku postupně nasazíte sami, nebo import z Creative Suite produktů - Photoshopu, Illustrator, Fireworks či výměnného layout formátu FXG.

Jakýkoliv prvek (vrstvu či objekt z illustratoru) jednoduše převedete na interaktivní prvek typu tlačítko, scrollbar, textové pole apod. Všechny vrstvy můžete procházet v panelu vrstev. Převod je tak pro grafika zvyklého např. na Photoshop velmi plynulý, nemusí si vícemeně zvykat na nic nového. Flash Catalyst používá časovou osu (timeline) a stavy (states). Pro přechod mezi stavy můžete použít předpřipravené efekty, či změnit parametry prvku a docílit např. 3D animace.

Ve chvíli, kdy převedete prvek na komponentu např. tlačítko, můžete se přepínat mezi stavy (Up, Over, Down, Disabled) a každý stav přizpůsobit vašemu gustu. Vedle toho lze nastavit i další parametry komponenty.

Vedle toho je k dispozici i výsledné MXML (XML kód layoutu), které Flash Catalyst vygeneruje, grafik se tak postupem času může naučit upravovat i tento jednoduchý zápis a zpřesnit tak své nároky. Jinými slovy má plnou kontrolu nad prototypem, který posléze předá programátorovi a ten jej propojí s datovou vrstvou a přidá další fičury.

Tento kód se dále předá do Flex Builderu 4 s názvem Gumbo. Adobe klade v poslední době velký důraz na úzkou integraci mezi produkty a co nejjednoduší propojení.